top of page
A szolgáltatás jelenleg nem elérhető
  • 6 500 magyar forint
  • Bercsényi liget

Amire megoldást kínál: A kognitív funkciók zavarai : • percepció zavarai • figyelem zavar • emlékezet zavara • gondolkodás zavara • beszéd zavara Motorikum zavarai: • nagymozgás • finommotorika • koordináció • egyensúly • izomtónus zavarai Komplex tanulási zavarok: • diszlexia: speciális olvasási zavar • diszgráfia: az írás, helyesírás zavara • diszkalkulia: a számolás speciális zavara „Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánzó lénnyé lehessen.” Pintér Andrea vagyok. Gyógypedagógusi diplomámat a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Karán mint tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár- gyógypedagógus. szereztem. Manapság rengeteg információ áramlik a gyermekek, és a felnőttek felé is. Feladataink ellátásához sok képességünk együttműködésére van szükség. Egy érzékelési-, észlelési terület hiánya/ sérülése, a részképességek zavara, a figyelem és emlékezet alulfunkcionálása súlyos problémákat okozhat. Szerencsére a diagnosztizáló, fejlesztő módszerek is egyre szélesebb körűek, s sok speciális terápia közül lehet választani gyermekeink fejlesztése céljából. Szeretek gyerekekkel együtt tevékenykedni, és játszani, de ugyanakkor élvezem a diagnosztikai munkát is. Ahol felderíthetem, mely részképességek gyengesége okoz problémát egy –egy esetben, és ezzel megoldási kulcsot adhatok a gyermekkel foglalkozó szülő számára, segítve ezzel a tanulási nehézség javítását vagy megszüntetését. Szükség volt arra is, hogy saját gyermekeim által megismerhessem a gyermeki világot és hogy az évek során megtanuljam azt az alázatot, mely nélkül emberi mivoltom nem teljesedhetett volna ki. Probléma esetén keressen bátran, s találjunk együtt megoldást gyermeke problémáira, tanulási nehézségére, fejlődésbeli elmaradására! ☎️Időpontot foglalni és érdeklődni lehet a +36 70 607 0360-as telefonszámon és a studiumelmenyhaz@gmail.com email címen!


Közelgő leckék/foglalkozások


bottom of page